Оглум эки частыга шериин эрткеш келзин.

Автор: Аяна

Адыгжы оглум шеригни эки эртип, улуг эргелиг болзун. Шериг соонда кузелинин аайы биле ооренип эртем чедип алзын. Аас кежиктиг болзун. Эки эш оорлуг болзун.