бързо погасяване на задълженията към банките

Автор: нели

отивам в банката и с усмивка плащам цялата вноска по кредита