Аз и Пеши да се съберем да живеем заедно.

Автор: ЦветенДар

Любовта ни е дълбока, страстна, взаимна, силна и устойчива. Взаимоотношенията ни са трайно хармонични,позитивни,лоялни. Помежду ни има абсолютна съвместимост, одобрение, истинност, почтенност, топлота, вярност, трайно приятелство и духовна близост