Откривам произхода си

Автор: Елена

Намирам разбиране, подкрепа и помощ и разбирам цялата истина около моето осиновяване,хората са добронамерени към мен и ми съдействат, срещам и разговарям с биологични роднини.