Да се сдобрим

Автор: Габриела

Да се сдобрим с Драгомир, да ме отблокира и отново да се разбираме!