Да се филмират от някой продуцент, мои произведения.

Автор: Йоана

На блога ми да попада продуцент. Когато попада на него, прочита всички разкази в него. Свързва се с мен и ме вика да подпишем авторски договор за филми по разказите ми срещу много тлъсти хонорари и без никакъв ангажимент към представянето им.