сбъднати желания

Автор: Р.Димитрова

всичките ми желания,молби,искания и мечти се сбъдват и изпълняват с голяма лекота ,по най-бързия и най-добрия начин, благодаря!